Met steun van de Provincie Luik, Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel.

Logne en zijn archeologische rijkdommen

In het Burchtmuseum brengen de voorwerpen de geschiedenis tot leven. Twee opgravingen en twee collecties die u laten reizen in de tijd…

De opgravingen bij de put van de Burcht van Logne

Van 1990 tot 2003 was de put het voorwerp van een uitzonderlijke opgraving. De tot op het niveau van de rivier in de rotsen uitgehouwen pijp van de put was al meer dan 480 jaar volledig gedempt. Ongeveer 235 m³ puin moest er uit de put van 2,5 m breed en 56 m diep omhoog gehaald worden. Vervolgens moest het gesorteerd en onderzocht worden: een lange en soms moeilijke klus.

Maar op de diepte van 48 m volgt eindelijk hun beloning! De overblijfselen van een grote, houten liftmachine, die diende om de wateremmers naar boven te halen, en nog dieper werden honderden voorwerpen gevonden die getuigen van het dagelijkse leven in het kasteel. Vaak in een nog zeer goede staat, vooral de houten voorwerpen: kommetjes, nappen, wapens met hun handgrepen enz.

De Merovingische begraafplaats

In 1938 wordt de Merovingische begraafplaats bij toeval ontdekt, maar het wordt niet onmiddellijk erkend als dusdanig. Er waren een paar graven geopend door een wegwerker uit het dorp die stenen zocht om een weg te repareren. Op basis van de gevonden voorwerpen werd gedacht dat men de bijgiften van een grote Frankische chef had gevonden. (De Franken waren een Germaans volk dat zich vestigde in het Westelijke Romeinse Rijk ten tijde van het uiteenvallen ervan.) Veertig jaar later bracht nieuw onderzoek een veel belangrijker geheel aan het licht: 190 graven uit een periode die loopt van het begin van de 5e eeuw tot het midden van de 7e, dat wil zeggen het einde van het late Romeinse Keizerrijk tot aan de eerste eeuwen van de Middeleeuwen, ook wel de Merovingische periode genoemd.

De ontdekking van Vieuxville is uitzonderlijk om verschillende redenen.

Het gaat om één van de oudste Merovingische begraafplaatsen van Wallonië, met zijn oorsprong in de Oudheid, en wordt in verband gebracht met een militaire bezetting van de site van Logne door Germaanse troepen die belast waren met de verdediging van de grenzen van het Romeinse Rijk.

Maar het is ook een unieke collectie in Wallonië die absoluut een bezoek waard is, met wapens, juwelen, aardewerk en vooral glaswerk. Er zijn 70 glazen bij Logne gevonden. En ze allemaal op zijn minst 1400 jaar oud!